Brže osmislite bolja predavanja
1) Koji dio zastave je obojan plavom bojom? a) 1/3 b) 2/3 c) 1/2 2) Koji dio zastave obojan je žutom bojom? a) 2/3 b) 1/2 c) 1/3 3) Koji dio zastave obojan je bijelom bojom? a) 1/3 b) 2/3 c) 1/2 4) Ako crvena i crna boja zauzima 2/3 zastave, koliko će zauzimati žuta boja? a) 1/3 b) 2/3 c) 1/2 5) Koliko zauzaima crvena i zelena boja na zastavi Italije? a) 1/3 i 1/3 b) 2/3 c) 1/2 i 1/2 6) Koliko ima bijelih polja na zastavi Amerike? a) 6/13 b) 6/11 c) 6/10 7) Koliko zauzima narančasta i zelena boja na zastavi? a) 2/3 b) 1/3 i 1/3 c) 1/2 i 1/2

Tema

Postavke

Ljestvica

Otvaranje okvira je otvoreni predložak. Ne generira rezultate za ljestvicu.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti