1) More Republike Hrvatske naziva se: a) Jadransko more b) Sredozemno more c) Hrvatsko more 2) Crtu koja dijeli more od kopna nazivamo: a) horizont b) obala c) poluotok 3) Poluotok je: a) dio kopna sa svih strana okružen morem. b) dio kopna s dviju strana okružen morem. c) dio kopna s triju strana okružen morem. 4) Najveći hrvatski otoci su: a) Jabuka i Brač b) Krk i Cres c) Korčula i Brač 5) Što je to razvedena obala? a) Obala s mnogo gradova. b) Obala s mnogo otoka i poluotoka, uvala i zaljeva. c) Obala s mnogo turista. 6) Naše Jadransko more bogato je morskim biljem kao što su: a) alge b) morske cvjetnice c) vrbe d) rogoz e) vodenu kugu 7) U moru od životinja susrećemo: a) spužve b) pijavicu c) rakove d) žabe e) hobotnice 8) Koje od ovih riba žive u moru? a) šaran b) tuna c) srdela d) sunčanica e) grgeč f) brancin 9) Tko je ovo? a) Tuljan b) Morski lav c) Sredozemna medvjedica 10) Koja ptica je simbol mora? a) Roda b) Galeb c) Lastavica

Jadransko more i živi svijet u Jadranskom moru

Tema

Fontova

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?