Brže osmislite bolja predavanja
Jadransko more, Ligursko more, Tirensko more, Jonsko more, Sredozemno more, planinski lanac Alpe, Padska nizina, planinski lanac Apenini, otok Sicilija, otok Sardinija.

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti