l, t d r m f s l - természetes moll, l, t d r m f szi l - összhangzatos moll, d r m f s l t' d' - Dúr, l, t d r m fi szi l - dallamos moll, l, t d r m fi s l - dór,

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?