Brže osmislite bolja predavanja
1) 5+2 a) 7 b) 4 c) 3 2) 8-4 a) 7 b) 12 c) 4 3) 2+2 a) 4 b) 6 c) 5 4) 3+6 a) 9 b) 8 c) 6 5) 4+3 a) 6 b) 5 c) 7 6) 7-6 a) 2 b) 1 c) 0 7) 10-6 a) 3 b) 5 c) 4 8) 5-4 a) 9 b) 2 c) 1 9) 7-3 a) 10 b) 4 c) 3 10) 8-4 a) 6 b) 4 c) 8 11) 2+0 a) 2 b) 5 c) 3 12) 4+2 a) 6 b) 2 c) 5

Zbrajanje I oduzimanje 1razred

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti