Brže osmislite bolja predavanja
Tko je bio s Isusom na Posljednjoj večeri?, Kako zovemo večeru koju je Isus imao sa svojim učenicima?, Što je Isus učinio i rekao za kruh?, Što je Isus učinio i rekao za vino?, Koju zapovijed Isus daje učenicima?, Posljednja večera je prva ______ misa., Kojim danom idemo na sv.Misu?, Što slavimo na svakoj svetoj misi?.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Čudnovati kotač je otvoreni predložak. Ne generira rezultate za ljestvicu.

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti