1) Na kraju izjavne rečenice stavljam.... a) upitnik b) točku c) uskličnik 2) Rečenica kojom nešto pitam je.... a) izjavna rečenica b) usklična rečenica c) upitna rečenica 3) Riječ PAZI na kraju mora imati... a) upitnik b) točku c) uskličnik 4) Što nedostaje u ovoj rečenici: Zašto treba biti dobar a) upitnik b) uskličnik c) točka

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?