1) Živa bića su? a) SUNCE, MJESEC I NEBO b) BILJKE, ŽIVOTINJE I LJUDI c) KAMENJE, VODA, ZRAK 2) Živa priroda se razlikuje od nežive jer: a) ŽIVA I NEŽIVA PRIRODA SU ISTE b) NE MIJENJAJU SE, NE DIŠU I NE HRANE SE. c) HRANE SE, DIŠU, RASTU, KREĆU SE, RAZMNOŽAVAJU I UMIRU 3) Neživoj prirodi pripadaju: a) BILJKE, ŽIVOTINJE I LJUDI b) PTICE, RIBE I VODA c) SUNCE, MJESEC, VODA, ZRAK 4) Sve što nas okružuje a nije nastalo radom ljudi je: a) SVIJET b) PRIRODA c) VODA 5) Dio žive prirode su: a) BILJKE, ŽIVOTINJE, LJUDI b) SUNCE, ZRAK, VODA c) MJESEC, NEBO, ZEMLJA 6) U prirodi razlikujemo različite pojave: a) MJESEC, SUNCE, ZVIJEZDE b) BILJKE, ŽIVOTINJE I LJUDE c) KIŠA, SNIJEG, VJETAR 7) Dio nežive prirode su: a) BILJKE, ŽIVOTINJE, LJUDI b) SUNCE, ZRAK, VODA c) CVIJEĆE, ŠUMA, GRMLJE 8) Živa bića prilagođavaju se: a) SEBI b) NIKOME c) PRIRODI 9) Biljke su dio: a) NEŽIVE PRIRODE b) ŽIVE PRIRODE c) OPĆE PRIRODE 10) Život biljke počinje iz: a) SJEMENKE b) VODE c) TLA 11) Sjemenka će proklijati ako: a) PADNE NA TLO, IMA DOVOLJNO VODE,SVJETLOSTI, TOPLINE I ZRAKA b) NEMA DOVOLJNO VODE NI SVIJETLA NI TOPLINE I ZRAKA c) OSTAVIMO NA KAMENJU 12) Biljka se razvija iz: a) VODE b) PROKLIJALE SJEMENKE c) TLA 13) U okolišu razlikujemo? a) VODU, ZRAK I TLO b) NIŠTA NE RAZLIKUJEMO c) SVE JE ISTO 14) Ljudi izrađuju? a) OBLAKE b) ŠUMU c) PREDMETE 15) Predmeti mogu biti izrađeni od: a) RAZLIČITIH TVARI b) VODE c) ZRAKA 16) Tvari se međusobno ralikuju po: a) MIRISU b) IZGLEDU c) SVOJSTVU 17) Cjelina se sastoji od: a) SVEGA b) NIČEG c) DIJELOVA 18) Od dijelova možemo sastaviti? a) SVAŠTA b) CJELINU c) NIŠTA 19) Cjelina i njezini dijelovi imaju? a) ISTA SVOJSTVA b) NIKAKVA SVOJSTVA c) RAZLIČITA SVOJSTVA 20) Različite cjeline možemo? a) RASTAVITI NA MANJE DIJELOVE b) NE MOŽEMO RASTAVITI c) SASTAVITI NA MANJE DIJELOVE

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?