Brže osmislite bolja predavanja
1) Što je ispravno napisano? a) mačka b) maćić c) čudo d) zadača e) plesač f) plesaćica 2) Što je ispravno napisano? a) hoću b) neču c) čamac d) ćićak e) proljeće f) mljeko 3) Što je ispravno napisano? a) lijepo b) lječnik c) liječiti d) cvjeće e) cvjetić f) papuće 4) Što je ispravno napisano? a) dječak b) đip c) rođendan d) đep e) svijeća f) zvjezda 5) Što je ispravno napisano? a) zvjezdica b) svijećica c) sreća d) djete e) učionica f) šečer

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti