U desetom selu živi Antuntun., U njega je malko neobičan um., On posao svaki na svoj način radi:, Jaja za leženje on u vrtu sadi., Kad se jako smrači, on mrak grabi loncem., Razlupano jaje on zašiva koncem., Da l' je jelo slano, on to uhom sluša., A ribu da pjeva naučiti kuša., Na livadu tjera bicikl da pase., Da mu miše lovi, on zatvori prase., Guske sijenom hrani, snijegom soli ovce., A nasadi kvočku da mu leže novce., Kad kroz žito ide on sjeda u čun., Sasvim na svoj način živi Antuntun..

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?