Brže osmislite bolja predavanja
Točno: čaša, voće, cvijeće, dječak, djevojčica, ćuk, smeće, povrće, džep, đak, džem, džungla, anđeo, Netočno: ćaša, vreča, smeče, čelav, povrče, vjenćič, djetlič, džak, đem, rećenica, toćka,

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti