Brže osmislite bolja predavanja
1) Što su imenice a) Imenice su riječi kojima imenujemo sve što nas okružuje b) Neke riječi c) To ne postoji d) Ništa od navedenog 2) Što je množina a) tableta b) tablica c) anketa d) stolovi e) ništa od navedenog 3) Gdje se piše veliko početno slovo a) U imenima gradova,sela,imena,prezimena,imenima kniga itd b) U imenima:pernica i boca c) Ništa od navedenog

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti