Brže osmislite bolja predavanja
Točno: baka, djed, mama, tata, pradjed, prabaka, Netočno: sin, kći, unuk, unuka, praunuk, praunuka,

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti