Brže osmislite bolja predavanja
Prirodu dijelimo na [živu] i neživu. Živu prirodu čine Ljudi, životinje i [biljke.] [Neživu] prirodu čine: voda, zrak, kamen, pijesak, Sunce i Mjesec. Živa i neživa priroda su [povezane]. Bez [vode] ne mogu živjeti biljke, ljudi i životinje. Najveća životinja na kopnu je [slon], a u moru [kit.], [Priroda] je sve što nas okružuje, a [nije] nastala radom ljudi. Ljudi, biljke i životinje su [dio] prirode. Kiša, snijeg, vjetra, rosa, inje su [prirodne] pojave. Živa bića [prilagođavaju] se prirodi. Biljke, ljudi i životinje su [slični]. Biljke se razlikuju jer se one ne [kreću]. .

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti