1) 15x15 a) 220 b) 250 c) 225 2) 1.24 a) 124% b) 143% c) 24% 3) 1567.7994 = a) 16 577 919% b) 15 677 994% c) 15 677 949% 4) 405.784 zaokruži na cijelo, jednu decimalu i dvije decimale a) 406, 405,8, 405,78 b) 406, 405.7, 405.71 c) 405, 404.7, 404.78 5) Sladoled košta 9.99 kn koliko je to cijelih a) 11 b) 10 c) 9 6) Marija je kupila bicikl od 799.99 kn koliko je to u cijelima a) 700 b) 801 c) 800 7) Koji su od sljedećih razlomaka DEKADSKI  ?   a) 9/10 b) 1/30 c) 5/100 d) 253/1000 e) 8/1 f) 3/5 8) Račun košta 28 kn i 30 lp , kupac je novčanicom od 50 kn, koliko blagajnica treba vratiti? a) 21 kn i 80 lp b) 22 kn c) 21 kn i 70 lp 9) Una je kupila mobitel od 2 850 kn, platila je novčanicom od 5 000 kn , koliko joj blagajnik mora vratiti? a) 2 1 55 b) 2 150 c) 2 140 10) koliko je minuta 3h= a) 190 minuta b) 180 minta c) 300 minuta 11) preračunaj 6kg i 70g =koliko dag a) 6700 dag b) 6073 dag c) 6070 dag 12) Koliko jedna tona ima kilograma? a) 1 000 kg b) 100 000 kg c) 100 kg

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?