1) Pisac književnog djela Vlak u snijegu je  a) Miro Gavran b) Mato Lovrak c) Grigor Vitez 2) Knjiga Vlak u snijegu je a) pripovijetka b) dječji roman c) basna 3) Gdje se nalazila škola? a) Malom Selu b) Velikom Selu c) Jabukovcu 4) Iz Jabukovca dolazili su a) Pero b) Draga c) Ljuban d) Jozo 5) Idu li Ljuban, Draga i Pero zajedno u školu? a) Da b) Ne 6) Djeca su se posvađala zbog igre a) svatova b) lovice c) školice 7) Svatove je prekinuo a) Ljuban b) Pero 8) Draga se naljutila na Ljubana a) jer je odbio biti mladoženja b) jer nije htio biti kum 9) U 4. razredu bilo je   a) trideset đaka b) dvadeset đaka c) deset đaka 10) Ljuban je  a) bogat b) siromašan c) grub d) pošten e) svi ga vole 11) Osnivanje zadruge predložio je a) Pero b) Ljuban c) učitelj 12) Pero je glasače a) potkupljivao izletom b) potkupljivao slatkišima 13) Ljuban je glasao za  a) Peru b) sebe c) Dragu 14) Pero je glasao za  a) Dragu b) sebe c) Ljubana 15) Za domaćina je izabran a) Pero b) Draga c) Ljuban 16) Zadruga se jednom tjedno sastajala i a) govorila svoja dobra djela b) govorila rđava djela c) svađala 17) Ljuban je izvrsno upravljao zadrugom a) Točno b) Netočno 18) Ime zadruge je a) Veliko Selo b) Jabukovac c) Ljubanovac 19) Mjesečno su skupljali a) jedan dinar b) tri dinara c) pet dinara 20) Zadrugari su krenuli na izlet u Zagreb a) 8. veljače b) 5. veljače c) 3. veljače 21) Nada je na vagon napisala a) "Zadruga Ljubanovac" b) "Zadruga Jabukovac" 22) U vlaku su na red pazili a) redari b) reduše c) svi 23) U Zagrebu su posjetili a) higijensku izložbu b) tiskaru c) tvornicu suhomesnatih proizvoda d) tvornicu čokolade e) kino f) zoološki vrt 24) Kino predstava je otkazana jer a) je učitelju pozlilo b) je nestalo struje 25) Učitelj je ostao u gradu zbog a) kupovine  b) obitelji c) bolesti 26) Učitelj je Ljubanu poslao a) hranu b) odjeću c) pismo 27) U pismu je napisao da želi a) da pogledaju predstavu do kraja b) da ostanu u gradu i čekaju ga c) da se pokažu kao zadruga 28) Zadrugu je napustio Pero i a) šest učenika b) pet učenika c) dva učenika 29) Ljuban je naredio zadrugarima da predaju a) hranu b) odjeću c) knjige 30) U vagonu je svatko od zadrugara imao  a) zadatak b) plan c) rješenje 31) Djeci je u vlaku pomagao i vikao "Saperlot!" a) željezničar b) vlakovođa c) kondukter 32) Vlak je iznenada stao zbog a) ledene kiše b) snježnog nanosa c) bolesti Drage 33) Kada se zaustavio vlak je bio a) u Zagrebu b) na pola puta od kuće c) U Velikom Selu 34) Djeca su čistila kotače vlaka a) rukama b) loptama c) ralicom 35) U izbjegličkom vagonu jako se razboljela  a) Nada b) Draga  c) Milica 36) Zadrugarima je pokušao ukrasti hranu a) Ivan b) Pero c) Milan 37) Dolaskom u Veliko Selo jedino iz vlaka nije izašao a) Ljuban b) Pero c) Draga 38) Prvi puta svi troje đaka zajedno su putovali na Jabukovac  a) Točno b) Netočno 39) Poruka romana je a) slogom i zajedništvom možemo sve postići  pa i ono nemoguće b) slogom ne možemo sve postići

Tema

Fontova

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?