Brže osmislite bolja predavanja
1) Umanjenik je 6, a umanjitelj 4. Kolika je razlika?   a) 3 b) 2 c) 1 2) Umanjenik je 7, a umanjitelj 3. Kolika je razlika? a) 3 b) 5 c) 4 3) Umanjenik je 9, a razlika 3. Koliki je umanjitelj? a) 5 b) 6 c) 4 4) Umanjenik je 8, a razlika 5. Koliki je umanjitelj? a) 4 b) 3 c) 2 5) Umanjitelj je 6, a razlika 4. Koliki je umanjenik? a) 2 b) 10 c) 4 6) Umanjitelj je 7, a razlika 3. Koliki je umanjenik? a) 4 b) 10 c) 5 7) Kolika je razlika ako je umanjenik 8, a umanjitelj 3? a) 5 b) 3 c) 4 8) Koliki je umanjenik ako je umanjitelj 2, a razlika 5? a) 6 b) 7 c) 3 9) Koliki je umanjitelj ako je umanjenik 5, a razlika 2? a) 3 b) 4 c) 7

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti