Brže osmislite bolja predavanja
1) KADA JE JESEN a) 21.3 b) 21.6 c) 23.9 d) 21.12 2) KADA PADA SNJEG a) PROLJEĊE b) LJETO c) ZIMA d) JESEN 3) KADA NAJVIŠE PADA KIŠA a) JESEN b) LJETO c) PROLJEĊE d) ZIMA 4) KADA IDEMO NA MORE a) PROLJEĊE b) LJETO c) ZIMA d) JESEN 5) KADA CVIJEĊE RASTE a) LJETO b) ZIMA c) JESEN d) PROLJEĊE

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti