Brže osmislite bolja predavanja
1) Što je Europska unija? a) Zajednica mnogih europskih država b) Zajednica Hrvata c) Zajednica Francuza d) Zajednica Austrijanaca 2) Kada je Hrvatska ušla u Europsku uniju? a) 1. srpnja 2014. b) 1. srpnja 2013. c) 1. svibnja 2010. d) 1. travnja 2015. 3) Koliko zvjezdica ima zastava Europske unije? a) 14 b) 11 c) 12 d) 13 4) Koji su simboli Europske unije? a) zemljovid b) gradovi c) džave d) Zastava, himna i novac 5) Kako se zove himna Europske unije? a) Lijepa naša EU b) Oda radosti c) Moja domovina d) Lijepa li si 6) Kako se zove novac koji se upotrebljava u većini država Europske unije? a) Kuna b) euro c) funta d) forinta 7) Kako izgleda zastava Europske unije? a) b) c) d)

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti