1) 10+23 a) 33 b) 30 c) 23 2) 21+10 a) 3,1 b) 31 3) 200+250 a) 432 b) 123 c) 450 d) 451 4) 1+1+1+2+3= a) 6 b) 7 c) 8 5) 21+19 a) 38 b) 39 c) 40 6) 8+0 a) 8 b) 9 c) 6 d) 0 e) 1 f) 13 7) 15+15 a) 28 b) 40 c) 20 d) 30 e) 19 f) 11 8) Izaberi Točno a) 13+0=12 b) 8+8=16 c) 1+23=3 9) 21+21=42 a) Ne Znam b) Ne c) Da 10) 2.veljače+3.veljače= a) 6 b) 7 c) 5 11) 25+3 a) 28 b) 29 c) 30 d) 31

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?