C-dúr - a-moll, G-dúr - e-moll, D-dúr - h-moll, F-dúr - d-moll,

Copy of párhuzamos dúr-moll ( 1. oszt. )

Top-lista

Tema

Postavke

Promijeni predložak

Interaktivni sadržaji

Vrati automatski spremljeno: ?