1) Helyes a) 3X7=21 b) 9x3=21 c) 3x2=8 d) 3x5=20 e) 3X3=12 f) 9X2=20 2) Helyes a) 9x7=72 b) 9x3=22 c) 6X5=30 d) 8x6=54 e) 10x5=55 f) 9x2=12 3) Helyes a) 4x3=32 b) 7X7=49 c) 10x0=10 d) 2x4=16 e) 3x5=20 f) 9x3=21 4) Helyes a) 2X5=10 b) 8x5=50 c) 9x3=43 d) 8x6=54 e) 7X8=58 f) 9x2=21 5) Helyes a) 10x0=10 b) 8x5=50 c) 3X4=12 d) 7x8=57 e) 4X8=33 f) 2X2=8 6) Helyes a) 4x8=32 b) 7x8=57 c) 3x2=8 d) 9x3=43 e) 6x5=35 f) 6x7=44 7) Helyes a) 3x5=20 b) 5x7=35 c) 9x3=21 d) 7x2=42 e) 9x5=55 f) 9X4=54 8) Helyes a) 7x8=57 b) 8x6=48 c) 3x2=8 d) 10x0=10 e) 5x5=35 f) 9x8=42 9) Helyes a) 9x6=54 b) 9x7=72 c) 3x5=20 d) 2x4=16 e) 7x7=48 f) 9x8=18 10) Helyes a) 7x2=42 b) 8x5=50 c) 7x8=57 d) 6x7=42 e) 6x6=26 f) 7x4=24 11) Helyes a) 9x3=22 b) 9x3=43 c) 7x7=49 d) 2x4=16 e) 9x5=40 f) 3x3=6 12) Helyes a) 8x5=50 b) 5x6=30 c) 4x3=32 d) 9x3=43 e) 4x4=13 f) 6x3=12 13) Helyes a) 7x4=28 b) 8x5=50 c) 9x3=21 d) 3x5=20 e) 6x4=28 f) 7x9=64 14) Helyes a) 7x8=57 b) 10x0=10 c) 3x7=21 d) 7x2=42 e) 8x4=24 f) 9x5=40 15) Helyes a) 3x2=8 b) 7x2=42 c) 8x8=64 d) 4x3=32 16) Helyes a) 7x8=57 b) 10x0=10 c) 9x8=72 d) 8x5=50 17) Helyes a) 7x8=57 b) 4x3=32 c) 7x2=42 d) 4x4=16 18) Helyes a) 3x5=20 b) 3x2=6 c) 2x4=16 d) 10x0=10 19) Helyes a) 8x7=56 b) 7x2=42 c) 8x5=50 d) 8x6=54 20) Helyes a) 8x5=50 b) 9x7=72 c) 6x3=18 d) 10x0=10 21) Helyes a) 7x2=42 b) 3x5=20 c) 8x3=24 d) 9x7=72 22) Helyes a) 4x3=32 b) 8x5=50 c) 7x8=57 d) 6x6=36 23) Helyes a) 4x3=32 b) 8x5=50 c) 9x5=45 d) 9x7=72 e) 9x8=74 f) 3x0=3 24) Helyes a) 7x2=42 b) 4x3=32 c) 9x7=63 d) 9x3=21 e) 9x9=74 f) 9x5=40 25) Helyes a) 3x2=8 b) 9x8=81 c) 7x2=42 d) 2x4=16 26) Helyes a) 7x2=42 b) 5x5=24 c) 7x8=57 d) 8x6=54 27) Helytelen a) 9x3=43 b) 8x7=56 c) 7X7=49 d) 9x8=81 28) Helytelen a) 7x2=42 b) 8x3=24 c) 5x6=30 d) 5x7=35 29) Helytelen a) 7x7=49 b) 9x8=72 c) 3x5=20 d) 3x7=21 30) Helytelen a) 2x4=16 b) 6x6=36 c) 2X5=10 d) 3x2=6 31) Helytelen a) 6x3=18 b) 7x7=49 c) 3x2=8 d) 9x8=81 32) Helytelen a) 3x7=21 b) 6x3=18 c) 9x3=22 d) 3X4=12 33) Helytelen a) 5x6=30 b) 9x8=81 c) 8x7=56 d) 8x5=50 34) Helytelen a) 6X5=30 b) 9x8=81 c) 9x8=72 d) 7x8=57 35) Helytelen a) 6x6=36 b) 2X5=10 c) 4x3=32 d) 7x7=49 36) Helytelen a) 9x7=63 b) 3x7=21 c) 5x6=30 d) 8x6=54 37) Helytelen a) 5x7=35 b) 9x3=21 c) 3x7=21 d) 6x3=18 38) Helytelen a) 9x6=54 b) 9x7=72 c) 2X5=10 d) 3x2=6 39) Helytelen a) 10x0=10 b) 8x3=24 c) 3X4=12 d) 6x7=42

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?