Közösség

7. osztály Magyar nyelvtan

Példák a mi közösségünkből

a(z) 10 000+ eredmények "7 osztály nyelvtan"

Mondatrészek felismerése
Mondatrészek felismerése Kvíz
Módhatározó vagy állapothatározó?
Módhatározó vagy állapothatározó? Csoportosító
szerző:
Határozók
Határozók Párosító
szerző:
9 határozó és kérdéseik
9 határozó és kérdéseik Egyezés
szerző:
Birtokos jelző gyakorlás
Birtokos jelző gyakorlás Kvíz
szerző:
Célhatározó vagy okhatározó?
Célhatározó vagy okhatározó? Csoportosító
szerző:
mondatelemzés - nehéz
mondatelemzés - nehéz Töltse ki a mondatot
szerző:
Mondatrészek
Mondatrészek Kvíz
szerző:
Alárendelő összetett szavak
Alárendelő összetett szavak Csoportosító
szerző:
Mondatelemzés: alany, állítmány
Mondatelemzés: alany, állítmány Kvíz
szerző:
Ok- vagy célhatározó?
Ok- vagy célhatározó? Csoportosító
szerző:
Helyhatározó / időhatározó
Helyhatározó / időhatározó Csoportosító
szerző:
Mellérendelő szószerkezetek 7. osztály
Mellérendelő szószerkezetek 7. osztály Egyezés
Mondatelemzés
Mondatelemzés Kvíz
szerző:
Határozók
Határozók Párosító
szerző:
Alárendelő szóösszetételek 7. osztály
Alárendelő szóösszetételek 7. osztály Csoportosító
Mondatelemzés - módhatározó
Mondatelemzés - módhatározó Diagram
szerző:
Az eredet- és eredményhatározó
Az eredet- és eredményhatározó Igaz vagy hamis
szerző:
Mondatelemzések
Mondatelemzések Repülőgép
szerző:
Szófajok 6.osztály
Szófajok 6.osztály Játékos kvíz
szerző:
Igeragozás (megy, fut, főz) 2. változat
Igeragozás (megy, fut, főz) 2. változat Csoportosító
szerző:
Helyesírási alapelvek
Helyesírási alapelvek Csoportosító
Ami nem főnév
Ami nem főnév Üss a vakondra
szerző:
Mássalhangzók időtartama
Mássalhangzók időtartama Kvíz
szerző:
rokon értelmű szavak
rokon értelmű szavak Egyezés
szerző:
Szófajok
Szófajok Töltse ki a mondatot
szerző:
A számnevek helyesírása
A számnevek helyesírása Kvíz
szerző:
Mássalhangzó törvények
Mássalhangzó törvények Csoportosító
szerző:
Milyen szófaj? Tedd a szavakat a megfelelő csoportba!
Milyen szófaj? Tedd a szavakat a megfelelő csoportba! Csoportosító
szerző:
toldalékok
toldalékok Kategorizálás
szerző:
Mondatfajták
Mondatfajták Egyezés
szerző:
Toldalékok
Toldalékok Csoportosító
szerző:
Határozott vagy általános ragozás, 6. osztály
Határozott vagy általános ragozás, 6. osztály Csoportosító
szerző:
Igeidők gyakorlása-csoportosítás
Igeidők gyakorlása-csoportosítás Csoportosító
szerző:
Szólások, közmondások - kulcsszó: KÉZ
Szólások, közmondások - kulcsszó: KÉZ Párosító
szerző:
Csoportosítás Névmások csoportosítása (személyes, mutató, kérdő)
Csoportosítás Névmások csoportosítása (személyes, mutató, kérdő) Csoportosító
szerző:
Dátum ragozása
Dátum ragozása Kvíz
Tulajdonnevek helyesírása - kvíz
Tulajdonnevek helyesírása - kvíz Kvíz
szerző:
Szótagolás, elválasztás
Szótagolás, elválasztás Üss a vakondra
szerző:
Milyen írásjel kerül a mondatok végére?
Milyen írásjel kerül a mondatok végére? Lufi pukkasztó
szerző:
-d, -gy végű igék felszólító módban
-d, -gy végű igék felszólító módban Kvíz
szerző:
Rokonértelmű szavak
Rokonértelmű szavak Párosító
visszaható névmás állandósult szókapcsolatokban
visszaható névmás állandósult szókapcsolatokban Egyezés
szerző:
Ige 1.
Ige 1. Kvíz
szerző:
i vagy í
i vagy í Kvíz
szerző:
Az igekötő  és az ige helyesírása
Az igekötő és az ige helyesírása Kvíz
szerző:
A -ban, -ben toldalék
A -ban, -ben toldalék Labirintus
szerző:
Igék helyesírása ( j vagy ly?)
Igék helyesírása ( j vagy ly?) Igaz vagy hamis
szerző:
Párosító u-ú,ü-ű
Párosító u-ú,ü-ű Egyezés
szerző:
Mássalhangzó-törvények
Mássalhangzó-törvények Csoportosító
szerző:
Helyesírási alapelvek
Helyesírási alapelvek Igaz vagy hamis
szerző:
Milyen az idő? :-)
Milyen az idő? :-) Csoportosító
szerző:
Betűrend
Betűrend Helyezés
szerző:
Azonos alakú, többjelentésű szavak
Azonos alakú, többjelentésű szavak Csoportosító
szerző:
Jól írtam?     igaz vagy hamis
Jól írtam? igaz vagy hamis Kvíz
szerző:
Betűrend hosszú mássalhangzókkal
Betűrend hosszú mássalhangzókkal Egyezés
szerző:
Szófajok gyakorlása
Szófajok gyakorlása Egyezés
szerző:
KÖZNÉV-TULAJDONNÉV
KÖZNÉV-TULAJDONNÉV Csoportosító
szerző:
Automatikus mentés visszaállítása :?