Mó-ni las-san megy,  - mert fáj a lá-ba., Gyu-szi ha-ja vi-zes, - mert u-szo-dá-ban volt., Csú-szós a par-ket-ta, - mert be-lak-koz-ták., É-vi tész-tát gyúr, - mert tú-rós csu-szát főz., Ját-sza-nak a gye-re-kek, - mert szü-net van., Gyu-ri sír, - mert el-e-sett az ud-va-ron., Gyön-gyi kif-lit kér,  - mert é-hes., Kar-csi lám-pát gyújt, - mert sö-tét van., A nagy-mama ö-rül, - mert Csil-la ü-gyes volt.,

AP_SZFGY14_Keresd a megkezdett mondat folytatását!

Ranglista

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?