Ke-re-sek egy pa-pír-la-pot,  - hogy egy fát raj-zol-jak., Be-csu-kom az ab-la-kot, - hogy ne le-gyen hu-zat., A fecs-ke le-gyet fog, - hogy meg-e-tes-se a fi-ó-ká-it., Le-sze-dem a tu-li-pánt, - hogy fel-kö-szönt-sem ve-le na-gyit., Ki-ho-zom a lab-dát, - hogy fo-ciz-zunk., Se-gí-tek a ma-má-nak, - hogy ki-csit pi-hen-hes-sen., Fel-tö-röm a to-jást, - hogy rán-tot-tát süs-sek., Ági be-fon-ja a ha-ját, - hogy ne le-gyen kó-cos., An-di meg-gyújt-ja a gázt, - hogy te-át főz-zön.,

AP_SZFGY15_Keresd a megkezdett mondat folytatását

Ranglista

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?