ismeretlen - az egyenletben betűvel jelöljük, együttható - a változó szorzó tényezője, állandó - nem változó, ellentett - ellenkező előjelű, ekvivalens - egyenértékű, alaphalmaz - innen válogathatjuk az egyenlet megoldásait, azonosság - olyan egyenlet, melynek minden szám a megoldása, ellentmondás - olyan egyenlet, melynek nincs megoldása, ellenőrzés - az egyenlet megoldása után végzett feladat, zárójelfelbontás - tagonkénti beszorzással is végezhetjük, felcserélhetőség - a+b = b+a tulajdonság, algebra - a matematika tudományának az egyenletek megoldásával foglalkozó ága, Mérlegelv - az egyenletek megoldásának egyik módja ezen alapszik, reláció - ez például a kisebb, nagyobb, egyenlő, művelet - ez például az összeadás, a kivonás, a szorzás, az osztás, vagy a hatványozás,

Ranglista

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?