le-ve-let - Mit ír Li-li?, te-le-ví-zi-ót - Mit néz Zol-tán?, sül-tet - Mit e-vett O-li-vér?, sa-lá-tát - Mit ül-tet Te-réz?, al-ma-le-vet - Mit i-vott Ró-za?, út - Mi vi-zes?, te-ve - Mi ál-lat?, tű-vel - Mi-vel varr Má-ri-a?,

Téma

Beállítások

Ranglista

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?