le-ve-let - Mit ír Mar-tin?, te-le-ví-zi-ót - Mit néz Mi-si?, sül-tet - Mit e-vett Il-lés?, sa-lá-tát -  Mit ül-tet Li-za és Em-ma?, al-ma-le-vet - Mit i-vott E-ric?, út - Mi vi-zes?, te-ve - Mi ál-lat?, tű-vel - Mi-vel varr Nó-ri?, ott-hon - Hol ta-nul Má-té? , ö-tös-nek - Mi-nek ö-rül Mar-cell?,

Kérdésekre válaszadás kiválasztással 1. osztály

Ranglista

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?