F: _a, _ű, _ut, _alu, _utó, _iatal, _ül, _él, _al, _el, V: te_e, tá_, ö_, _ált, í_, té_é, ü_ölt, le_vél, _áll, lá_a,

F-V differenciálás 1.osztály

Ranglista

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?