1) A mellékmondat mindig a főmondat valamely mondatrészét fejti ki. a) igaz b) hamis 2) A főmondat és mellékmondat sorrendje mindig fix. a) igaz b) hamis 3) Az utalószó a főmondatban, a kötőszó a mellékmondatban helyezkedik el. a) igaz b) hamis 4) Az utalószó szófaja vonatkozó névmás, a kötőszó szófaja mutató névmás. a) igaz b) hamis 5) Minden tagolt mondatban van állítmány. a) igaz b) hamis 6) Az állítmány mindig ige. a) igaz b) hamis 7) Keresd a névszói-igei állítmányt. a) Ma egész nap otthon vagyok. b) Ma nagyon boldog vagyok. 8) A névszói igei állítmány segédigéje nem mindig van jelen. a) igaz b) hamis 9) A névszói-igei állítmány igei része nullfokon van, azaz nincs a mondatban. a) Ma minden gyerek nagyon vidám. b) Ma minden gyerek örülni fog óra végén. c) Ma minden gyerek vidáman kacag. d) Ma minden gyerek jó jegyet kap. 10) Ha nem tudom eldönteni, mi az állítmány, átalakítom: kijelentő mód, jelen idő, E/3,T/3, ha eltűnik a segédige, akkor a többi esetben az állítmány része. a) Igaz b) Hamis 11) Melyik az állítmány? Mind nagyon kedvesek vagytok. a) vagytok b) kedvesek vagytok 12) Melyik az állítmány? Miért vagy ilyen gonosz? a) vagy b) vagy gonosz 13) Melyik az állítmány? Mindig ebben a ruhában vagy. a) vagy b) ruhában vagy 14) Az állítmányi alárendelő összetett mondatokban a mellékmondat a főmondat névszói-igei állítmányának névszói részét fejti ki. a) igaz b) hamis

Alárendelő összetett mondat

szerző:

Téma

Beállítások

Ranglista

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?