1) 1. Melyik évben keletkezett az a mű, amelynek megjelenéséhez köthető a magyar felvilágosodás kezdete? a) 1750 b) 1772 c) 1825 2) 2. Mi a címe ennek a műnek? a) Az ember tragédiája b) Ágis komédiája c) Ágis tragédiája 3) 3. Ki alapította a felsoroltak közül a Bécsi Magyar Testőrséget? a) Mária Terézia b) II. József c) I. Ferenc 4) 4. Milyen ügyet állítottak művelődési programjuk középpontjába a testőrírók? a) a nemesi rendi ellenállás megszervezését b) magyar nyelvű folyóiratok indítását c) a magyar nyelv és irodalom felkarolását 5) 5. Ki nem volt tagja az alábbiak közül a jakobinus mozgalomnak? a) Kazinczy Ferenc b) Martinovics Ignác c) Batsányi János 6) 6. Melyik folyóiratot szerkesztette Kazinczy Ferenc? a) Diétai Magyar Musa b) Uránia c) Orpheus 7) 7. Kinek melyik művében olvasható az „aranyhegy-metafora?” a) Bessenyei György: Magyarság b) Kármán József: Fanni hagyományai c) Csokonai Vitéz Mihály: Konstancinápoly 8) 8. Melyik művel indul a nyelvújítási harc? a) Tövisek és virágok b) Mondolat c) Felelet a Mondolatra 9) 9. A nyelvújítási harc 1819-ben ér véget. Melyik művel? a) Tövisek és virágok b) Ortológus és neológus nálunk és más nemzeteknél c) Felelet a Mondolatra 10) 10. Ki NEM írt elégiko-ódákat? a) Berzsenyi Dániel b) Csokonai Vitéz Mihály c) Kármán József

A magyar felvilágosodás irodalmából

Ranglista

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?