1) 1. ,,Mit kell hát egy nemzetnek elkövetni, ha tudománnyal fel akarja magát emelni, mely dolog kötelessége? Vagy valamely idegen nyelvet kell anyanyelvének fogadni s a magáétól búcsút venni, vagy a maga született nyelvében a mély tudományokat áttenni." Ki a szerző, mi a mű címe, mi a műfaja? 2) 2. ,,Szemeid szép ragyogása / Eleven hajnali tűz, / Ajakid harmatozása / Sok ezer gondot elűz." Ki a szerző, mi a mű címe, milyen a verselése? 3) 3. ,,Jól az ír és az beszél, aki tüzes ortológus és tüzes neológus egyszersmind, s egyességben és ellenkezésben van önagával." Ki a szerző, mi a mű címe, kit nevezünk ortológusnak? 4) 4. ,,Bódult emberi nem, hát szabad létedre / Mért vertél zárbékót tulajdon kezedre? / Tiéd volt ez a föld, tiéd volt egészen, / Mellyből most a kevély s fösvény dézmát vészen. / (…) Az enyim, a tied mennyi lármát szüle, / Miolta a mienk nevezet elüle." Ki a szerző, mi a mű címe, melyik francia filozófus gondolatait idézi meg a költő? 5) 5. ,,Nincs már symphonia, s zöld lugasok között / Nem búg gerlice, és a füzes ernyein / A csermely violás völgye nem illatoz, / S tükrét durva csalét fedi." Ki a szerző, mi a vers címe, hogy nevezzük a megjelenített leírási módszert? 6) 6. ,,Forr a világ bús tengere, ó, magyar! / Ádáz Erynnis lelke uralkodik, / S a föld lakóit vérbe mártott / Tőre dühös viadalra készti." Ki a szerző, mi a mű PONTOS címe, mi a műfaja?

A magyar felvilágosodás irodalmából - idézetfelismerés

Ranglista

a(z) Doboznyitó egy nyílt végű sablon. Nem hoz létre pontszámokat egy ranglistán.

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?