1) Mi-vel ját-szik Pis-ta? a) pa-pír-ral b) a-u-tó-val c) ha-jó-val d) ba-bá-val e) ci-cá-val f) ken-dő-vel 2) ki né-zi Pis-tát? a) Zo-li b) He-ni c) Pan-ni d) To-mi e) Sá-ri f) Hu-ba 3) Mi lesz a pa-pír-ból? a) ha-jó b) csá-kó c) ba-ba d) re-pü-lő e) ra-ké-ta f) ka-ti-ca 4) Mit kért Pan-ni? a) Add ne-kem! b) ne-kem is csi-nálj! c) dobd el mesz-szi-re! d) ké-szíts má-si-kat! 5) Mi tör-tént az-tán? a) Hu-ba el-dob-ta a re-pü-lőt. b) Pan-ni el-dob-ta a re-pü-lőt. c) Pis-ta egy új re-pü-lőt haj-to-ga-tott. d) Pis-ta el-dob-ta a re-pü-lőt. e) Pan-ni is haj-to-ga-tott egy re-pü-lőt.

Mi lesz a pa-pír-lap-ból? Meixner 138.o

Téma

Beállítások

Ranglista

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?