A magánéleti stílus: társas érintkezés, közvetlenség, töltelékszavak, kötetlenebb mondatszerkesztés, változatos mondatok, testbeszéd, metakommunikáció, gesztusok, állandósult szókapcsolatok, nagyfokú személyesség, viccmesélés, helyesírási szabályoktól eltérhet, képszerűség, A tudományos-szakmai és ismeretterjesztő stílus: pontosság, egyértelműség a szóhasználatban, hivatkozások, jegyzetek alkalmazása, szaknyelv, szakszavak, ok-okozati összefüggések, kijelentő mondatok túlsúlya, többszörösen összetett, alárendelő mondatok, tárgyilagosság, összefüggések bemutatása, tájékoztató és felhívó célúak, személytelenség,

Stílusok (magánéleti-tudományos)

Téma

Beállítások

Ranglista

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?