1) Kik vá-sá-rol-tak? a) Jut-ka b) Jós-ka c) Ju-lis-ka d) Je-nő e) Já-nos 2) Hol volt Jut-ka és Je-nő a) is-ko-lá-ban b) bolt-ban c) ré-ten d) ott-hon 3) Mit vet-tek? a) te-jet b) saj-tot c) to-jást d) já-té-kot e) tú-rót f) va-jat 4) Mi-ből vet-tek két li-tert? a) sajt-ból b) tú-ró-ból c) tej-ből d) Mil-ká-ból 5) Mi-ből vet-tek tí-zet? a) tej-ből b) sajt-ból c) já-ték-ból d) to-jás-ból 6) Mit vett még Jut-ka Je-nő-nek? a) já-té-kot b) Mil-kát c) al-mát d) ba-nánt e) ha-jót f) ba-bát 7) Ö-rült-e Je-nő? a) nem ö-rült b) ö-rült

Ranglista

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?