1) ARCHEOLÓGIA a) embertan b) régészet c) jövőkutatás d) geológia 2) BIOLÓGIA a) emberekkel foglalkozó tudományág b) állatokkal foglalkozó tudományág c) növényekkel foglalkozó tudományág d) élőlényekkel foglalkozó tudományág 3) TRADÍCIÓ a) tudomány b) gyertyatartó c) hagyomány d) szokás 4) KOLLEKCIÓ a) gyűjtemény b) bélyegek c) megbeszélés d) tanácsadás 5) EGYIPTOLÓGIA a) fáraókkal foglalkozó tudományág b) egyiptommal foglalkozó tudományág c) mumifikálás d) egyiptomi istenek 6) PRAXIS a) hagyomány b) munkavégzés c) elmélet d) gyakorlat 7) FUTUROLÓGIA a) jövőmondás b) földönkívüliek kutatása c) jövőkutatás d) jósnő szakképzettsége 8) TERÁPIA a) gyógymód b) gyógyszer c) kemoterápia d) megoldás 9) PSZICHOLÓGIA a) embertudomány b) orvostan c) elmetudomány d) lélektan 10) VÉNA a) gyüjtőér b) verőér c) artéria d) főér 11) MITOLÓGIA a) gyermekmesék b) mítoszok összessége c) istenekről szóló mesék összessége d) rómaiakról szóló történeket összessége 12) NAIV a) gondtalan b) gyerekes c) hiszékeny, gyermekded d) buta 13) ZOOLÓGIA a) állatkerti munkások összessége b) állatkerti állatok c) főemlősökkel foglalkozó tudományág d) állattan 14) AMBÍCIÓ a) becsvágy b) gyűlölet c) intelligencia d) önzőség 15) GEOLÓGIA a) vulkántan b) földtan c) felszínekkel foglalkozó tudományág d) síkidomokkal foglalkozó tudományág 16) KLAVIATÚRA a) számítógép b) hangfalrendszer c) képernyőkímélő d) billentyűzet 17) IMPORTÁL a) árut szállít ki külföldre b) szállít c) árut hoz be külföldről d) áruval kereskedik 18) SZIMPÁTIA a) rokonszenv b) kedvesség c) együttérző képesség d) a szimpatikus idegrendszer egy része 19) SZENZÁCIÓ a) villamosság b) érdekfeszítő, hatalmas esemény c) elektromos kisülés d) sztárok megjelenése külföldön 20) SZIMBÓLUM a) megoldás b) kulcs c) színeskép d) jelkép

Ranglista

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?