ég, ág, gőz, gaz, e-gér, bög-re, Gé-za, Gá-bor, Bog-lár-ka, Gab-ri-el-la, rág, gá-gog, u-gat, bre-keg, hall-gat-ják, iz-gal-mas, sár-ga, pil-lan-gó, vi-lág, Vi-rág, gom-ba, ri-gó, ga-zel-la, Gi-zel-la, Kin-ga ön-tö-zi a vi-rá-go-kat., Mit ön-töz Kin-ga?, Gá-bor ki-ön-ti a te-jet., Mit önt ki Gá-bor?, Ger-gő ka-bát-ja me-leg., Ki-nek me-leg a ka-bát-ja?.

Téma

Beállítások

Ranglista

a(z) Kártyaosztó egy nyílt végű sablon. Nem hoz létre pontszámokat egy ranglistán.

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?