fa, fű, fej, fal, fül, fáj, fog, fó-ka, főz, ke-fe, fog-ke-fe, haj-ke-fe, fé-sű, fog-mo-sás, für-dés, fog-krém, hab-für-dő, tus-für-dő, fog-or-vos, fe-ke-te kan-dúr, fe-hér vi-rág, Fló-ra, Fe-renc, Fer-di-nánd, Fran-cis-ka, kö-röm-ke-fe, Hol él a fó-ka?, A fó-ka ten-ger-ben él., Fer-kó-nak fájt a fo-ga., Mi-je fájt Ferkó-nak?, fél, fe-lel.

Téma

Beállítások

Ranglista

a(z) Kártyaosztó egy nyílt végű sablon. Nem hoz létre pontszámokat egy ranglistán.

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?