fű, fa, fal, fél, fá-zik, főz, fej, fül, friss kif-li, fe-hér pa-pír, fe-ke-te pár-duc, fol-tos te-hén, ten-ge-ri fó-ka, ke-fe, fa-lat, fá-radt, el-fut, fi-nom e-béd, é-des kug-lóf, le-ve-ses fa-zék, Mi-vel mo-sod a fo-gad?, Mi-vel fé-sü-löd a ha-jad?, kö-röm-ke-fe, Fló-ra, Fe-renc, fáj-da-lom, fog-or-vos, Fáj a fo-gam., Nem fé-lek a fog-or-vos-tól., Min-den reg-gel fo-gat mo-sok..

Téma

Beállítások

Ranglista

a(z) Kártyaosztó egy nyílt végű sablon. Nem hoz létre pontszámokat egy ranglistán.

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?