A ____ el-fog-ta a kecs-két. A kecs-ké-nek ____ ál-lí-tá-so-kat kel-lett mon-da-ni-a. A kecs-ké-nek ____ ál-lí-tást kel-lett mon-da-ni-a. Vé-gül a hi-é-na ____ a kecs-két.

Téma

Beállítások

Ranglista

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?