1) A me-se sze-rep-lő-i ál-la-tok. a) i-gaz b) ha-mis 2) A kecs-ke el-fog-ta a hi-é-nát. a) i-gaz b) ha-mis 3) A kecs-ke tu-dott négy ha-mis ál-lí-tást mon-da-ni. a) i-gaz b) ha-mis 4) A hi-é-na fut-ni hagy-ta a kecs-két. a) i-gaz b) ha-mis 5) A kecs-ke o-kos volt, e-zért meg-me-ne-kült. a) i-gaz b) ha-mis

Téma

Beállítások

Ranglista

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?