1) Nó-ri csa-lád-ja bol-dog.  2) Ta-ma-ra ró-zsát ka-pott.  3) And-ris pi-zsa-má-ja kék.  4) Luj-zi tud va-rá-zsol-ni. 5) Mí-ra csi-gát raj-zolt. 6) Vi-vi-en sze-re-ti a na-ran-csot. 7) E-ric lab-dá-ja ki-dur-rant. 8) Má-té szem-ü-ve-ge kék.  9) Il-lés di-no-sza-u-ru-sza sze-líd. 10) Em-ma és Li-za zsem-lét sü-tött. 11) Do-nát nem fél a kí-gyó-tól.

Ranglista

a(z) Doboznyitó egy nyílt végű sablon. Nem hoz létre pontszámokat egy ranglistán.

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?