Γεια ____, Πάνο. Πώς ____ λένε; ____ λένε Ελένη. - Τι κάνεις; - ____. - Είμαι ο κύριος Πέτρος. - Γεια ____, κύριε Πέτρο. - Είσαι η Μαρία; - ____. Όχι, ____ είμαι ο Κώστας. - Καληνύχτα Αλεξία! - ____!

Χαιρετισμοί/ Συστάσεις.

Ranglista

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?