1) ___________úszni karúszó nélkül? a) Tudsz b) Tucc c) tudsz 2) Pisti __________ megfonnyadt. a) banánja b) banányja c) banánnya 3) Figyelj, ki ne _________ a körte a kosárból! a) pottyanyjon b) pottyannyon c) pottyanjon 4) A szerelő __________ a mosógépet. a) megjavítjuk b) megjavítyja c) megjavítja 5) Kati ______ nagyon bátor. a) bátyja b) bátja c) báttya 6) Az állatkert ___________ óriási. a) oroszlányja b) oroszlánnya c) oroszlánja 7) Te ______________focizni? a) szerecc b) szeretc c) szeretsz 8) Én ___________ olvastam el a mesét. a) kéccer b) kétszer c) kécer 9) A betegeknek ______________ ad az orvos. a) gyótyszert b) gyógyszert c) gyóccert 10) Ez a feladat ______________ volt. a) egyszerű b) etyszerű c) eccerű

Kiejtéstől eltérő helyesírású szavak (tsz)

Téma

Beállítások

Ranglista

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?