1) Εγώ ........... ο Νίκος. a) είμαι b) είσαι c) είναι 2) Εσύ ........... μαθητής. a) είμαι b) είσαι c) είναι 3) Αυτός ........... δάσκαλος a) είμαι b) είσαι c) είναι 4) Αυτή ........... η Κάτια.  a) είμαι b) είναι c) είσαι 5) Αυτό ........... βιβλίο. a) είμαι b) είσαι c) είναι 6) Εμείς ........... καλά. a) είμαι b) είμαστε c) είναι 7) Εσείς ........... αγόρια.  a) είμαστε b) είστε c) είναι 8) Αυτοί ........... αθλητές. a) είμαστε b) είμαι c) είναι 9) Αυτές ........... φίλες. a) είναι b) είμαστε c) είσαι 10) Αυτά ........... μωρά. a) είναι b) είσαι c) είστε

Είμαι με αντωνυμίες

Ranglista

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?