Készítsen feladatokat gyorsan, egyszerűen
eretnek - Valamely vallás, egyház tanításaival szembehelyezkedő személy., kódex - Kézzel írt középkori könyv., kolostor - Szerzetesek lakhelyéül szolgáló épület vagy épületcsoport., regula - Szerzetesi szabályzat., remete - A világtól elvonultan élő személy., zsinat - Egyházi tanácskozó és törvényhozó ünnepélyes gyűlés a főpapok részvételével., szerzetes - A világi élettől visszavonult, a vallási és erkölcsi tökéletesség elérésére törekvő ember, aki valamely zárt közösség (rend) tagja., szimónia - Lelki javak, egyházi tisztségek anyagi úton történő árulása, illetve megszerzése., szent - A keresztény egyházban vallásos tiszteletben részesített személy., ereklye - Vallási személyiségek testi maradványai, ruhái, használati tárgyai, melyek kultikus tiszteletben részesülnek, ikon - A görög-keleti egyházban fatáblára festett, kis méretű szentkép., püspök - A keresztény egyházakban nagyobb terület (egyházmegye) elöljáró főpapja., pápa - A római katolikus egyház feje., kereszténység - Krisztus nevéből származó szó, Jézus feltámadását és a megváltást hirdető tanítás., Biblia - Büblosz = "könyvecskék", Ó- és Újszövetség könyvei gyűjteménye., plébános - Katolikus lelkész, pap.,

Téma

Beállítások

Ranglista

Kapcsoló sablon