Helyes: barátság, zöldség, imádság, ápoltság, sötétség, tanítsa, szépítse, vadság, világítson, építsük, tehetség, javítson, takarítson, Helytelen: baráccság, zöldcség, imádcság, ápoltcság, sötéccség, taníccsa, szépítcse, vadcság, világíccson, építcsük, teheccség, javítcson, takarícson,

Kiejtéstől eltérő helyesírású szavak

szerző:

Téma

Beállítások

Ranglista

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?