1) Hol ta-lál-koz-tak a kecs-kék?  a) A me-zőn. b) A hí-don. 2) Mi-ért nem fér-tek el? a) Mert kö-vé-rek vol-tak a kecs-kék. b) Mert kes-keny volt a híd. 3) Ki lé-pett e-lő-ször a híd-ra? a) A fiatalabb kecs-ke. b) Az öregebb kecs-ke. 4) Mi-lyen volt a híd? a) szá-raz b) csú-szós 5) Mi tör-tént? a) Le-es-tek a híd-ról. b) Meg-bé-kél-tek.

Téma

Beállítások

Ranglista

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?