Igaz: A légy-nek szár-nya van., A ku-tya u-gat. , Csö-pög a csap. , A gyer-tya ég. , A haty-tyú ú-szik. , Hamis: A tü-csök mo-tyog. , A tyúk fü-tyül. , A pity-pang egy ál-lat. , A ponty re-pül. , A nyúl-nak nyolc lá-ba van. ,

Ranglista

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?