1) Me-lyik ál-lat?  a) a vény b) a ba-tyu c) a sa-tu d) a gyer-tya e) a haty-tyú f) a nyom 2) Me-lyik nö-vény?  a) az al-kony b) a va-rangy c) a pity-pang d) a bá-nya e) a kö-nyök f) a csuk-ló 3) Me-lyik fi-ú-név? a) Zsó-fi b) Csil-la c) Gyön-gyi d) Do-roty-tya e) Buk-si f) Csa-ba 4) Me-lyik nem gyü-mölcs? a) diny-nye b) kör-te c) szil-va d) szal-ma e) al-ma f) di-ó 5) Me-lyi-ket nem csi-nál-hat-ja egy em-ber?  a) to-tyog b) po-tyog c) mo-rog d) ga-gyog e) fü-tyül f) vi-gyo-rog 6) Me-lyi-ket nem esz-szük meg? a) zsí-ros ke-nyér b) al-más pi-te c) lek-vá-ros buk-ta d) ka-ka-ós csi-ga e) va-jas zsem-le f) víg mu-zsi-ka

Ranglista

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?